Lidar til folket!

 Fakta om LIDAR:

LIDAR-data kan samles inn fra luftbårne eller landbaserte farkoster, fra fastmonterte målere på et stativ, eller fra offshore-installasjoner. Luftbåren LIDAR-skanning brukes ofte for å lage høyoppløselige kart mens den bakkebaserte skanningen lager detaljerte tredimensjonale modeller. Sluttproduktene brukes gjerne innen fagfelt slik som geomatikk, arkeologi, geografi, geologi, geomorfologi, seismologi og lignende.

Laserskannere som bruker LIDAR teknologi kan i prinsippet brukes til å dokumentere alle slags objekter i tre dimensjoner, alt i fra små gjenstander til store landskapsrom. Til vitenskapelige formål kan LIDAR blant annet brukes til å måle aerosoler, skyer eller gasser som for eksempel ozon i atmosfæren. LIDAR er også blitt tatt i bruk til identifisering, vurdering, kartlegging og overvåking av farer for naturkatastrofe, og til tredimensjonal skanning av tunneler for å gjøre dem sikrere og bedre dokumentert.

En vanlig anvendelse er å bruke laser for å måle avstand eller fart. Ved slike målinger er det gjerne tidsforsinkelsen mellom en utsendt laserpuls og det reflekterte lyset som anvendes. Denne teknikken ligner den som anvendes av en radar, og enkelte ganger betegnes LIDAR feilaktig som en laser-radar. Lasermåleren som norsk politi bruker til fartskontroll er en LIDAR.

LIDAR er nyttig ikke bare fordi teknologien kan kartlegge nøyaktige posisjoner over store områder, men også fordi teknologien er rask. En moderne LIDAR kan registrere opptil mer enn 1 million posisjoner per sekund. Det ville ta flere år å samle inn tilsvarende data ved hjelp av tradisjonelle landmålingsteknikker. LIDAR blir derfor tatt mer og mer i bruk blant annet til kartlegging av infrastruktur for å støtte oppgaver som vedlikehold, modellering og visualisering.

Innenfor det arkeologiske fagfeltet brukes gjerne flybåren LIDAR-teknologi for å analysere store landskapsrom med tanke på kartfesting av ulike typer kulturminner. Dette er spesielt hensiktsmessig ved kartlegging av kulturminner i skogsområder, der tradisjonell registrering kan være vanskelig og tidkrevende

Nå har LIDAR blitt sluppet i Norge og skal bli bedre å bedre framover i årene som kommer. Dette er virkelig spennende og jeg anbefaler de som har interesse av dette og ta seg en titt .

https://hoydedata.no/LaserInnsyn/

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Antall medlemmer: 0

Bli medlem i denne gruppen

Om Historieformidling og metalldetektor

Historieformidling og metalldetektor

Historie interessert metallsøker på 45 år. Bruker mye tid på dette og driver også en fb gruppe kalt " metalldetektor og historie " med over 2000 medlemmer der flere av Nordens dyktigste arkeologer og detektormiljø er samlet. Medlem av Rygene Detektorklubb: http://www.rygenedetektorklubb.com/

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits