Kulturminnevernet og mangel på tilbakemeldinger

I det siste har det vært en interessant diskusjon på vår Fb gruppe Metalldetektor og historie.  Diskusjonen har gått på funn som har vært innstilt på finnerlønn og kulturminnevernets mangel på tilbakemeldinger.

I diskusjonen kom det fram at detektor funn som blir rettmessig levert inn ikke bare tar lang tid innad i fylket men at det også ved purring så blir finneren totalt neglisjert!

Det som går igjen i tillegg til mangler på ressurser er den ofte totale mangelen på tilbakemelding.  Jeg kan skjønne at ting tar tid og har heller ingen problemer med det men når personer som leverer inn funn lurer på noe så mener jeg kulturminnevernet har en plikt å iallefall svare når man spør?  I min oppvekst så ble jeg lært at å svare når du blir spurt var alminnelig folkeskikk 😉

I kulturminnevernet så er også en stor viktig del nettopp formidling, noe som i mange av disse sakene tydeligvis er fraværende.  I mitt hode kunne man ha startet der og laget en felles mal på hvordan man skal gå frem.  Noen fylker er flinke, noen er totalt fraværende.  Det som er essensen i dette er da at de bryter sin egen instruks som gjelder formidling og skaper misnøye og da får vi slike poster som dette der brukere som gjør ALT rett føler for å få ut sin frustrasjon.  Når en da ser at dette ikke er unikt for ett fylke men er en gjentagende " praksis " i flere fylker så skjønner jeg at folk blir frustrert jeg og jeg skjønner også at det skaper irritasjon.

Fordelen med slike poster er at kulturminnevernet får muligheten til å se hva som foregår og kan få muligheten til å se på hvor feilen ligger,ikke at vi er bitre uvenner for det er vi ikke 😊 det kan ikke være slik at i enkelte fylker så skal kulturminnevernet være en lukket instans som kun svarer på spørsmål som ikke er ubehagelige.  Da er det noe galt en plass.. Mitt håp er mer åpenhet og involvering fra de som forvalter innleverte funn og ikke en vegg av taushet.. Det tjener ingen på...

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Antall medlemmer: 0

Bli medlem i denne gruppen

Om Historieformidling og metalldetektor

Historieformidling og metalldetektor

Historie interessert metallsøker på 45 år. Bruker mye tid på dette og driver også en fb gruppe kalt " metalldetektor og historie " med over 2000 medlemmer der flere av Nordens dyktigste arkeologer og detektormiljø er samlet. Medlem av Rygene Detektorklubb: http://www.rygenedetektorklubb.com/

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits