Tilsvar til riksantikvar vedrørende begrensninger i metallsøking

For ett par måneder siden så sendte riksantikvaren i Norge ut ett høringsforslag angående bruk av metalldetektor ut til alle Kulturverninstanser i Norge. Dette høringsforslaget var horribelt framsatt der riksantikvar langt på vei prøver å konstruere sin egen kulturminnelov, noe som førte til at 14 foreninger/klubber/fylkeslag slo seg sammen og sendte ett tilsvar samlet til riksantikvar der det ble fremmet kritikk og også store spørsmål ved riksantikvars rolle oppi dette dat det framsto som om at dette var en personlig mening om metallsøk fra representanter hos riksantikvar og ikke ett felles forslag til en løsning som maner til samarbeid for å sikre kulturminner og komme inn på museum istedenfor å bli knust i pløyelaget. Neida ,her skulle ytterlige begrensninger til,de skilte ikke mellom løse og faste kulturminner og det skulle fredes fortløpende ved funn, noe som er høyst juridisk tvilsomt.

Vel nok om det. Nå har flere fylkeskommuner svart og det er stort sprik i disse tilsvarene også. Noen er tydeligvis ikke vant til å samarbeide med detektorister og har tilsvar type: "whatever" mens de store aktørene innen kulturminnevern som samarbeider tett med metallsøkermiljøet har hørt,sett og også satt seg inn i hva dette gjelder og de gir riksantikvar flengende kritikk i sitt svar på en høring som er preget av påstander,feil og direkte merkelige formuleringer som de svarer ganske så direkte på i sine tilsvar.

Sist ute i sitt tilsvar er Oppland fylkeskommune som greit oppsummerer det som flere har sagt, dette er juridisk ikke holdbart og at dette ikke er en oppmuntring til kulturminnevern snarere tvert imot.

Ett langt men meget godt tilsvar der altså der det stilles store spørsmål både ved den juridiske lovligheten ved denne høringen men også riksantikvars tolkning av gjeldende lovverk der det faktisk ser ut som om at de prøver å konstruere sin egen lov...

Her er riksantikvars opprinnelige høringsuttalelse: http://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Hoeringer-og-kunngjoeringer/Hoering-Forslag-til-retningslinjer-for-privat-bruk-av-metallsoeker

Fra før har også Rogaland fylkeskommune, Sør trøndelag fylkeskommune og kulturhisktorisk museum i Oslo stilt store spørsmål og kritikk til dette høringsforslaget fra riksantikvar som rett og slett oppfordrer til at kulturminner i pløyelaget skal ikke finnes av en detektor men heller knuses av landbruksmaskiner...forstå det den som vil men jeg kaller ikke dette kulturminnevern...

Uansett så skal det bli spennende å se fortsettelsen på denne saken som har opprørt ett samlet metallsøkermiljø og også flere instanser innen kulturminnevernet..

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Antall medlemmer: 0

Bli medlem i denne gruppen

Om Historieformidling og metalldetektor

Historieformidling og metalldetektor

Historie interessert metallsøker på 45 år. Bruker mye tid på dette og driver også en fb gruppe kalt " metalldetektor og historie " med over 2000 medlemmer der flere av Nordens dyktigste arkeologer og detektormiljø er samlet. Medlem av Rygene Detektorklubb: http://www.rygenedetektorklubb.com/

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits