Nytt år nye sjangser i detektorens verden

Da har vi lagt bak oss ett 2016 med en formidabel medlemsvekst på vår FB gruppe "Metalldetektor og historie"  (3063 medlemmer pr. 04.01-17)

Vi avsluttet året 2016 med igjen å sette fokus på Riksantikvars meningsløse fredninger ved funn i pløyelaget men også og sette fokus på om dette i det hele tatt er fredning som drives eller om det er bevisst ødeleggelse av vår felles kulturarv. Etter en sak der en detektorfører etter å ha fått fredet ett potetjorde han søkte på søkte om dispansasjon hos riksantikvar  og fikk avslag så han seg nå nødt til å ta dette opp på ett høyere nivå. Siden den saken er pågående så vil jeg ikke skrive mer om dette annet enn å nevne følgende:

Riksantikvar bruker ett pågående "Case study" som en av grunnene til avslag der en detektorfører går på en fredet lokalitet å registrerer funn han måtte gjøre- Dette er ett case study som de påstår er noe nytt,det er det ikke da ett slikt prosjekt har vært gjort før.

Riksantikvar begrunner avslaget med at de jobber med nye retningslinjer...Skal Riksantikvar bruke like lang tid på dette som de bruker på sine nye retningslinjer om finnerlønn så håper jeg noen høyere opp i systemet tar tak i dette. Det er ikke holdbart at en instans skal drenere en saksgang så lenge. Den siste lovnaden var at retningslinjer angående finnerlønn skulle være på plass høsten 2016...Vel , jeg sier ikke mer.

Riksantikvar har også i løpet av 2016 kommet med ett høringsforslag der de langt på vei prøver å konstruere sin egen kulturminnelov med enda strengere krav og forbud . Dette høringsforslaget møtte massiv kritikk innen kulturminnevernet og detektormiljøet der enkelte faktisk begynte å stille spørsmål angående den juridiske lovligheten innen dette høringsforslaget. Etter at svarfristen har gått ut så har det blitt veldig stille fra riksantikvars hold angående dette. En annen ting som også er meget betenkelig i denne saken angående høringsforslaget fra riksantikvar er ikke bare det at de i dette forslaget går mot sin egen kulturminneplan men også sier det helt klart i sitt høringsforslag at det er helt greit og ofre funn i pløyelaget. dette er i mine øyne en horribel uttalelse fra en instans som skal ta vare på vår felles kulturarv og som vi vil og kan hjelpe de med!

Jeg håper noen våkner i 2017 og ser at det de har brukt av tid og penger for å strupe inn med forbud og tolkninger heller kunne vært brukt til å bevare våre kulturminner. Det hadde vært spennende å fått sett hvilke kostnader det har vært gjennom 2016 på riksantikvars forsøk på å strupe en lovlig aktivitet der de ikke klarer å skille mellom løse og faste kulturminner...

Vel, la oss håpe at 2017 blir det året da det kommer noe positivt :) Det som ER positivt er at det er levert inn en hel rekke kulturhistoriske objekt fra pløyelaget fra hele landet i 2016 og det vil iallefall fortsette i 2017 :)

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits