Metallsøkere bidrar til nye arkeologiske funn.

Men hvordan kan arkeologene vite om funnstedet burde fredes etter kulturminneloven, uten store utgravinger? NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) har utarbeidet ett prosjekt der de ser på sammenheng mellom detektorfunn og bruk av georadar for å sjekke undergrunnen slik at store arkeologiske utgravninger kan unngåes til en viss grad. Ett spennende prosjekt som viser at metalldetektormiljøet definitivt gjør en god jobb for kulturminnene i pløyelaget.

Artikkelen angående NIKU sitt prosjekt kan leses her:


http://forskning.no/2016/12/mange-metallsokerfunn-og-nye-arkeologiske-strukturer/produsert-og-finansiert-av/niku-norsk

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits