Blogg

Detektorister piper mest.

Er du interessert i metalldetektor så kan dette seminaret være verd å få med seg. Seminar i metallsøking Offentlig · Arrangør: Tingvatn fornminnepark og besøkssenter og Vest-Agder-museet ...

Innbrudd hos kulturhistorisk museum Bergen

Så våkna man opp i går mandag til nyheter om at kulturhistorisk museum i Bergen hadde hatt innbrudd og uunnværlige kulturgjenstander var stjålet.. Hvordan kunne dette skje?...

Metallsøkere bidrar til nye arkeologiske funn.

Men hvordan kan arkeologene vite om funnstedet burde fredes etter kulturminneloven, uten store utgravinger? NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) har utarbeidet ett prosjekt der de s...

Fantastisk flott funn av korsfibel i Danmark

Lars Birch Kristensen er en ivrig detektorist og i går den 05.01-17 fant han på sin første tur for året en fantastisk strøken korsfibel! Den er ca 1500 år gammel og i beundringsverdig god stand. En...

Nytt år nye sjangser i detektorens verden

Da har vi lagt bak oss ett 2016 med en formidabel medlemsvekst på vår FB gruppe "Metalldetektor og historie"  (3063 medlemmer pr. 04.01-17) Vi avsluttet året 2016 med igjen å sette fokus på R...

Gratis fantastisk E-bok

For de som har interesse av historie og vikingtid så er stedet Kaupang en plass som kan frambringe stjerner i øynene til enhver . Nå er tredje og siste av Kaupang-bøkene fra Århus universitetsforla...

Tilsvar til riksantikvar vedrørende begrensninger i metallsøking

For ett par måneder siden så sendte riksantikvaren i Norge ut ett høringsforslag angående bruk av metalldetektor ut til alle Kulturverninstanser i Norge. Dette høringsforslaget var horribelt framsa...

Rygene Databasen er åpen for nyregisteringer!

Som ett ledd i at vi vil få på plass en nasjonal database over detektorfunn så har vi besluttet å gjøre følgende grep: Rygene Databasen for Detektorfunn er nå åpen og tilgjengelig for å kunne bruk...

Norges første fengselsstraff for underslag av kulturminner funnet med metalldetektor

Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix   Gjennom flere år med metalldetektorsøk fant en mann fra Larvik en rekke innleveringspliktige kulturminner som han beholdt selv. Nå må mannen...

Kulturminnevernet- Når vern av oldsaker ikke blir ett vern men en akseptert massakre

I disse dager har Riksantikvaren kommet ut med ett høringsnotat som gjelder metallsøking og forslag til hvordan denne "problematikken" skal løses. Dette har opprørt ett samlet metalldetektor miljø ...

Kulturminnevernet og mangel på tilbakemeldinger

I det siste har det vært en interessant diskusjon på vår Fb gruppe Metalldetektor og historie.  Diskusjonen har gått på funn som har vært innstilt på finnerl...

Dansk hobby-arkeolog finner sjelden amulett fra vikingtiden!

Hobby-arkeologen Torben Christjansen var ute med sin metalldetektor på et jorde på den danske øya Lolland. Da metalldetektoren begynte å pipe, fikk han seg en stor overraskelse: I jorda fant han e...

Metallsøking på Sem, Øvre Eiker

Hva gjør 1000 år gamle arabiske mynt og fragmenter av et irsk relikvieskrin på en åker i Øvre Eiker, Buskerud? Og hva får en gruppe voksne menn fra halve Norge til frivillig å trave rundt på en lei...

Lidar til folket!

 Fakta om LIDAR: LIDAR-data kan samles inn fra luftbårne eller landbaserte farkoster, fra fastmonterte målere på et stativ, eller fra offshore-installasjoner. Luftbåren LIDAR-skanning brukes ...

Ærlighet varer lengst- Eller??

I det seriøse detektormiljøet i Norge så har vi lenge kjempet en kamp for og bli inkludert og hørt av de som driver kulturminnevernet slik som Kulturhistorisk museum Oslo, Riksantikvar osv. I begyn...

Amatørarkeologer er uunnværlige sier museum

Etter gårsdagens store nyheter om det fantastisk flotte skattefunnet fra vikingetid så sørger i dag danske museum for å lovprise det seriøse detektormiljøet som til st...

Amatørarkeologer finner Danmarks største gullskatt!

Museet på Sønderskov skriver følgende om det fantastiske funnet: - Amatørarkæologer finder Danmarks største guldskat fra vikingetiden - På Museet på Sø...

Vikingøksa fra Langeid gjenskapes

Mars 2016 ble bredøksa fra Langeid gjenskapt ved vikingtidens smiteknikk. Utgangspunktet for øksekopien var myrmalmsjern. Arbeidet bestod i å videreforedle råjernet, f...

Kulturhistorisk museum i Oslo med policy for privat søk.

Ikke før dagens første gladnyhet er fordøyd så kommer kulturhistorisk museum i Oslo med sitt nye direktiv: "policy for privat Metallsøking"  og m&os...

Vil ha slutt på fredning i pløyelaget

Professor Dagfinn Skre og arkeolog Lars Pilø setter fokus på unødvendige fredninger og behovet for å få reddet disse fra den sikre ødeleggelse.  Slik dagens forva...

Metalldetektor og historie- årets funn 2015

I de 2 siste år så har FB gruppen Metalldetektor oh historie hatt kåring av årets funn. Denne kåringen for funn gjort i 2015 var ekstra vanskelig for juryen da det ble gjort noen helt fantastiske f...

Graver heller kulturminner ned igjen.

I dagens tv2 nyheter så kan en lese om de som fikk en stor regning for å ha ødelagt kulturminner. Jeg registrerer at når ett voksent menneske står og håner kulturminne...

Ulovlig metallsøk

I dag kom det en sak i avisen som gjør meg både frustrert og oppgitt på vegne av det seriøse metallsøkermiljøet.. Her er det altså 2  stykk erfarne personer ...

Hvem skal redde Norgeshistorien fra plogen?

John Kvanli , leder av Rygene detektorklubb tar for seg problematikken metallsøkere ofte møter med forvaltningen ved funn av oldsaker i pløyelaget. Flere fylkeskommuner freder jorder for videre søk...

Brit Annie Hoddø med sjeldent funn gjort med metallsøker

Britt Annie og Terje Britt Annie som kun har drevet på med metalldetektor i litt over 2 år har allerede flere flotte oldsaksfunn på samvittigheten. Brit er forøvrig samboer med Terje Roger Olsen...

Atle Skarsten - en viktig kulturformidler.

Atle Skarsten er historiker og har flere bøker på samvittigheten som blant annet: Sola's eldste historie, blod og tårer og tyske vinger over Sola.   for tiden er Atle involvert i ett prosjekt...

Metallsøking - Retningslinjer og tips

Retningslinjer og tips for bruk av metalldetektor. Kilde: Rogaland fylkeskommune, Rygene Detektorklubb Metalldetektorhobbyen har opplevd en rivende utvikling og rekruttering de siste årene og m...
hits